Disclaimer

Deze website en de daarop aanwezige informatie is zorgvuldig samengesteld. Alle aanwezige informatie en de rechten van de website behoren uitsluitend aan Meulatech toe, tenzij anders is vermeld.

In de uitstraling van de website en de weergave van alle informatie is veel tijd geïnvesteerd. Wij controleren deze website regelmatig op onjuistheden en passen of vullen informatie waar nodig aan. Wij zijn zeer zorgvuldig bij de invoer van gegevens of informatie door of in opdracht van Meulatech, maar kunnen desondanks geen aansprakelijkheid dragen. Meulatech kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet voor andere websites waar wij naar verwijzen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Meulatech informatie, diensten of producten, al dan niet samenhangend met deze website, te gebruiken, openbaar te maken of te kopiëren.

Er berusten auteursrechten en databankrechten op deze website, die expliciet zijn voorbehouden aan Meulatech. In geval een partij al dan niet door gebruik van hyperlinks wil verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens wil verbinden met geprogrammeerde instructies, neem dan onmiddellijk contact met ons op via contact@meulatech.nl ter identificatie en om voornemens kenbaar te maken. Dit geldt onder meer voor, doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet. Al het voorgaande is niet toegestaan, zonder toestemming van Meulatech. Aan alle informatie die wordt vermeld op deze website kunnen eveneens geen rechten worden ontleend.

Indien er locaties op de website zijn waar informatie of gegevens kunnen worden ingevoerd, is uitsluitend de persoon zelf of de invoerende partij verantwoordelijk voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de ingevoerde informatie of gegevens. Voor onvolledige en/of foutief ingevulde informatie of gegevens op de website aanvaardt Meulatech op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die hieruit voortvloeien. Merkt u op dat gegevens niet kloppen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij passen de gegevens dan aan.

Ondervindt u technische problemen op onze website of heeft u vragen of problemen met betrekking tot het gebruik ervan? Stuur een e-mail naar contact@meulatech.nl. Wij helpen u graag verder.